Bezpieczny hotel - bezpieczny Gość

SZANOWNI GOŚCIE

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, kierując się przede wszystkim bezpieczeństwem naszych Gości, wdrożyliśmy procedury oraz wytyczne, które pozwolą zapewnić Państwu bezpieczny pobyt w naszym obiekcie.

 1. RECEPCJA I PROCEDURA ZAMELDOWANIA
  • Przy wejściu do obiektu znajduje się dyspenser z płynem do dezynfekcji rąk. Prosimy wszystkich Gości o dezynfekcję rąk przed wejściem do Ośrodka.
  • Przed zameldowaniem każdy Gość musi zostać poddany procedurze mierzenia temperatury termometrem bezdotykowym. W przypadku stanu podgorączkowego, gorączki lub innych objawów chorobowych Gość nie będzie przyjęty do Ośrodka. Odmowa zbadania temperatury wiąże się z niemożliwością przyjęcia do obiektu. Pracownicy Ośrodka upoważnieni są także do kontroli temperatury ciała Gości w trakcie pobytu, jeśli zaistnieją takie okoliczności
  • Procedury zameldowania skrócone są do minimum, aby ograniczyć czas przebywania Gości przy Recepcji. Pracownicy Recepcji są do stałej dyspozycji Gości pod telefonem:
  • Podczas przyjmowania Gości obowiązuje zachowanie odpowiedniego dystansu – 2m
  • Na życzenie zapewniamy naszym Gościom maseczki ochronne i rękawiczki
 2. POKOJE HOTELOWE
  • Wprowadziliśmy specjalna procedurę sprzątania, dezynfekowania i wietrzenia pokoi, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego m. in. : w każdym pokoju przed zakwaterowaniem nowych Gości dezynfekujemy włączniki światła, meble, klamki, armaturę, poręcze, telefon, czajnik i inne urządzenia będące na wyposażeniu pokoju
  • Pokoje w trakcie pobytu sprzątane są tylko na życzenia Gości podczas ich nieobecności. Życzenie sprzątania pokoju prosimy zgłaszać w Recepcji pod numerem 1000
  • Z pokoi usunęliśmy wszelkie zbędne akcesoria, aby zwiększyć sterylność pomieszczenia
  • Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w pokoju hotelowym osób, które nie są gośćmi hotelowymi
  • Personel sprzątający został wyposażony w niezbędne środki zabezpieczające (maseczki, rękawiczki)
 3. RESTAURACJA
  • Personel kelnerski został wyposażony w niezbędne środki zabezpieczające (maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące)
  • Przez podaniem sztućców oraz naczyń, są one każdorazowo wyparzane oraz dezynfekowane
 4. POMIESZCZENIA OGÓLNODOSTĘPNE
  • Na terenie ośrodka udostępniamy dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją prawidłowej dezynfekcji rąk
  • Sprzęty hotelowe udostępniane Gościom (np. rowery) są dezynfekowane po każdym użyciu
  • Na terenie obiektu, w częściach ogólnodostępnych obowiązuje nakaz noszenia maseczki Cała nasza obsługa przestrzega zasad aktualnie rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia  i Główny Inspektorat Sanitarny– maseczki, przyłbice, rękawiczki, bezpieczna odległość oraz regularna dezynfekcja rąk.
 5. PERSONEL
  • Wszyscy Pracownicy zobowiązani są do noszenia rękawiczek, maseczek/ przyłbic oraz stałej dezynfekcji rąk oraz swojego stanowiska pracy
  • Cały personel został przeszkolony z zasad przestrzegania standardów sanitarnych
  • Każdy pracownik po przyjściu do pracy zostaje poddany procedurze mierzenie temperatury. Pracę podejmują jedynie osoby bez stanów podgorączkowych i innych oznak chorobowych.